Platforma do zakupu
produktów i usług doradczych
DIGITAL ADVICE STORE NOVA PRAXIS

 

Serwis Digital Advisor Store to unikalne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które szukają szybkiego wsparcia we wprowadzaniu wszelkiego rodzaju zmian w swoich organizacjach, ale równocześnie mają obawy przed wejściem w długi i złożony projekt doradczy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku stworzyliśmy rozwiązanie, gdzie klient może zakupić w pełni zdigitalizowane produkty i usługi podzielone na trzy główne kategorie:

 • Licencje i gotowe aplikacje, w tym;
  • Możliwość zakupu licencji oprogramowania do modelowania procesów firmy Visual Paradigm
  • Możliwość zakupu licencji do pomiaru firmy BeeBole
  • Możliwość zakupu gotowych arkuszy i makr MS Excel
  • Możliwość zakupu gotowych aplikacji wspierających biznes opartych na platformę File Maker

 

 • Przykładowe procesy oraz szablony dokumentów, w tym:
  • Gotowe szablony procesów: sprzedaż, logistyka, produkcja, obsługa klienta, reklamacja, etc.
  • Gotowe szablony procedur RODO
  • Gotowe szablony procedury komunikacyjnych

 

 • Usługi doradcze, w tym:
  • Pula godzin do wsparcia rozwoju zakupionych szablonów procesów oraz procedur
  • Pula godzin na warsztaty i szkolenia wewnętrzne
  • Pula godzin na porady związane z organizacją i finansami firmy

Przy zakupie dowolnych produktów powyżej 1000 zł netto, klienci zyskują dostęp do zamkniętej części serwisu, która zawiera:

Instruktaże (w tym: instruktarz z użytkowania systemu Visual Paradigm)

Szkolenia (w tym: szkolenie z modelowania procesów)

Dodatkowe materiały do produktów (np: darmowe aplikacje Basic Dokument Management dostępny na platformie File Maker) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

.

Mapy procesów biznesowych

Każdy z oferowanych diagramów procesów biznesowych zawiera ciąg kolejnych czynności niezbędnych do realizacji danego procesu; szczegółowy opis danego kroku; przypisanie czynności do osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz jasno wyznaczony początek i koniec procesu. W wybranych miejscach zdefiniowano również występujące w przebiegu artefakty, obrazujące dokumenty konieczne do wykonania zadania lub będące wynikiem realizacji czynności. Szablony procesów obejmują obszary: sprzedaż, logistyka, produkcja, obsługa klienta, reklamacja, etc. Opracowane szablony diagramów można w prosty sposób rozbudowywać dostosowując jest do własnych potrzeb. Ze względu na edytowalną formę pobranych map. 

Przykładowe procesy sprzedażowe

 

 

Model procesu obsługi reklamacji to schemat przepływu zadań od momentu wpływu reklamacji od Klienta do wysłania odpowiedzi na reklamację. Opracowany model zawiera elementy takie jak analiza pisma, rozpatrzenie reklamacji i decyzję o jej zasadności lub nie, zaproponowanie rekompensaty dla reklamacji zasadnych, wysłanie odpowiedzi do Klienta oraz ewidencję zdarzeń reklamacyjnych. Celem procesu jest terminowe udzielenie odpowiedzi na reklamację Klienta oraz gromadzenie danych o zdarzeniach niepożądanych w firmie. Efekt monitoringu reklamacji stanowi bazę dla procesów jakościowych.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

 

Model procesu przygotowanie oferty handlowej to schemat przepływu zadań od momentu pojawienia się szansy sprzedażowej do ostatecznej decyzji Klienta o akceptacji lub odrzuceniu oferty. Opracowany model zawiera elementy takie jak zebranie danych do oferty, przygotowanie oferty standardowej lub niestandardowej, przedstawienie oferty i jej negocjację. Celem procesu jest jak najlepsze dopasowanie oferty do zapotrzebowania Klienta w celu uzyskania nowego kontraktu.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

 

 

Model procesu przygotowanie oferty handlowej to schemat przepływu zadań od momentu pojawienia się szansy sprzedażowej do ostatecznej decyzji Klienta o akceptacji lub odrzuceniu oferty. Opracowany model zawiera elementy takie jak zebranie danych do oferty, przygotowanie oferty standardowej lub niestandardowej, przedstawienie oferty i jej negocjację. Celem procesu jest jak najlepsze dopasowanie oferty do zapotrzebowania Klienta w celu uzyskania nowego kontraktu.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model procesu poszukiwanie szans sprzedażowych to schemat przepływu zadań wynikających bezpośrednio z planów sprzedażowych pracownikow Zespołu Handlowego. Opracowany model zawiera elementy takie jak aktywne poszukiwanie Klientów oraz obsługę zapytań Klientów, rejestrację działań handlowych w bazie kontaktów, definiowanie potrzeb Klientów, weryfikację wiarygodności nowych Klientów oraz docelowo rejestrację szansy sprzedażowej. Celem procesu jest pozyskanie nowych szans sprzedażowych.

SZCZEGÓŁY ->

 

Przykładowe procesy logistyczne

 

 

Model inwentaryzacji magazynu to ogólny schemat kolejnych czynności, które powinny zostać zrealizowane w celu przeprowadzenia analizy stanu magazynu. Model zawiera zarówno czynności związane z opracowaniem planu, wyboru komisji inwentaryzacyjnej, fizycznego wykonania analizy stanu oraz opracowania wniosków poinwentaryzacyjnych

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model procesu wyboru dostawcy to ogólny schemat przebiegu najbardziej optymalnego wyboru dostawcy towarów. Model zakłada analizę potrzeb sprzedażowych i produkcyjnych, na której podstawie opracowane zostanie zapytanie ofertowe. Docelowo model zakłada wybór dostawcy oferującego najbardziej optymalne warunki umowne oraz cenowe przy założeniu najwyższej jakości produktów.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

 

 

Model procesu okresowej kontroli Dostawców to ogólny schemat mający na celu wskazanie najbardziej istotnych czynności koniecznych do wykonania w celu weryfikacji jakości współpracy z dostawcami. Opracowany model zawiera elementy takie jak analiza jakości towarów, analiza jakości dostaw oraz ilości błędów w dostawach. Celem procesu jest przeprowadzenie kontroli skutkującej podjęciem decyzji o kontynuacji obecnej współpracy lub wyborze nowego dostawcy.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

 

 

Model procesu przyjęcia dostawy to ogólny schemat czynności niezbędnych do prawidłowego pod kątem systemowym oraz fizycznym odbioru dostawy towarów. Proces zawiera elementy analizy dokumentów przewozowych, weryfikacji fizycznej towaru oraz wprowadzenia danych do systemów magazynowych oraz księgowych

SZCZEGÓŁY ->

 

.

Licencje oprogramowania

Visual Paradigm to potężne, wieloplatformowe, a jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie do mapowania procesów biznesowych, jak również projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. Visual Paradigm zapewnia użytkownikom oprogramowania najnowocześniejszą platformę do pracy. Dodatkowo ułatwia doskonałą współpracę z innymi członkami naszego zespołu wykorzystując współdzielenie projektów. Licencje oprogramowania to grupa produktów zawierająca subskrypcje na wybrane programy do modelowania procesów biznesowych. Udostępniamy dla Państwa możliwość zakupu w pełni legalnego i funkcjonalnego oprogramowania analitycznego. W ramach naszej platformy udostępniamy możliwość zakupu licencji stacjonarnej i pływającej w trzech wersjach funkcjonalności systemu: Modeler, Standard, Professional. 

 
 

Visual Paradigm pozwala tworzyć diagramy UML, ERD, DFD czy SoaML Ponadto pozwala na tworzenie makiet UX, wymagań funkcjonalnych, historyjek AGILE. Mnogość opcji i wszechstronność sprawia, że VP jest narzędziem zarówno dla analityków biznesowych jak i analityków systemowych czy projektantów aplikacji, czy wreszcie dla Scrum Masterów

Silnym wyróżnikiem jest możliwość pracy grupowej w trybie on-line, co sprawia, że VP konkuruje z  ADONIS czy  Enterprise Architect. 

Visual Paradigm w wersji 16.x oferuje licencje w czterech wersjach:

 • Modeler – licencja dla osób, które głównie modyfikują diagramy, nie tworzą zaawansowanych  modeli analitycznych.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

Visual Paradigm pozwala tworzyć diagramy UML, ERD, DFD czy SoaML Ponadto pozwala na tworzenie makiet UX, wymagań funkcjonalnych, historyjek AGILE. Mnogość opcji i wszechstronność sprawia, że VP jest narzędziem zarówno dla analityków biznesowych jak i analityków systemowych czy projektantów aplikacji, czy wreszcie dla Scrum Masterów

Silnym wyróżnikiem jest możliwość pracy grupowej w trybie on-line, co sprawia, że VP konkuruje z  ADONIS czy  Enterprise Architect. 

Visual Paradigm w wersji 16.x oferuje licencje w czterech wersjach:

 • Standard– kluczowa różnica to możliwość generowania dokumentacji oraz dostęp do narzędzie AGILE oraz narzędzi do modelowania interfejsu użytkownika

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

Visual Paradigm pozwala tworzyć diagramy UML, ERD, DFD czy SoaML Ponadto pozwala na tworzenie makiet UX, wymagań funkcjonalnych, historyjek AGILE. Mnogość opcji i wszechstronność sprawia, że VP jest narzędziem zarówno dla analityków biznesowych jak i analityków systemowych czy projektantów aplikacji, czy wreszcie dla Scrum Masterów

Silnym wyróżnikiem jest możliwość pracy grupowej w trybie on-line, co sprawia, że VP konkuruje z  ADONIS czy  Enterprise Architect. 

Visual Paradigm w wersji 16.x oferuje licencje w czterech wersjach:

 • Professional– rozwiązanie przeznaczone dla osób, które poprzez narzędzie VP chcą mieć w ramach zintegrowanego środowiska narzędzie do zarządzania projektami wg. metodyki AGILE, PM Book. Wersja Professional umożliwia wykorzystanie narzędzia do ustalania celów strategicznych w firmie.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

.

Narzędzia

Grupa produktów zawierająca gotowe narzędzia i arkusze mające na celu wsparcie pracowników oraz kadry zarządzającej w wykonywaniu codziennej pracy. Narzędzia opracowane zostały przez specjalistów Nova Praxis i są efektem zidentyfikowanych wewnętrznych potrzeb optymalizacyjnych. Oferowane produkty są nieodłącznym wsparciem naszych pracowników co potwierdza ich użyteczność. Arkusze zostały dostosowane do najpopularniejszych na rynku arkuszy obliczeniowych jak: Microsoft Excel oraz Numbers. Zakupione narzędzia ułatwiają pracę biurową poprzez automatyzacje codziennych, manualnych zadań wykonywanych przez pracowników. Zaletą opracowanych produktów jest ich przejrzystość oraz łatwość obsługi.

 

Oferowany arkusz jest narzędziem niezbędnym do przeprowadzenia symulacji finansowej przedsiębiorstwa oraz weryfikacji aktualnego stanu kondycji finansowej. Odpowiednie wyliczenia jak i interpretacja wskaźników finansowych opiera się na danych pozyskanych z sprawozdania finansowego. Oferowany produkt zawiera w sobie wyniki trzydziestu wskaźników finansowych pochodzący z siedmiu obszarów takich jak:

 • Wskaźniki zyskowności
 • Wskaźniki płynności finansowej
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki sprawności działania
 • Wskaźniki rotacji
 • Wskaźniki należności
 • Wskaźniki zobowiązań

Za pomocą otrzymanych wyliczeń klient może scharakteryzować wiele ekonomicznych aspektów działalności biznesu. Analiza finansowa jasno charakteryzuje stan przedsiębiorstwa oraz jego rokowania na przyszłość. Interpretacja wyników finansowych wspomoże zarządzających w pozytywnym wyborze decyzji inwestycyjnych.

Produkt może być wykorzystywany zarówno do analizy trendu jak i analizy porównawczej.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

Aplikacja służy do masowej wysyłki maili za pomocą programu Excel. Aplikacja podłącza się do domyślnego konta pocztowego i umożliwia wysłanie dużej ilości maili o dostosowanej treści. W tabeli Excel wpisuje się kolejne maile i wskazuje na załącznik z treścią maila HTML lub wpisuje zwykłą treść tekstową. Treść wiadomości może zależeć od pól w tabeli – jeśli wskazany zostanie meta-element w szablonie treści, to aplikacja wyszuka kolumnę o takiej nazwie i z niej podmienia wartość w treści. W HTML działa pełne formatowanie treści wiadomości.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

 

 

.

Konsultacje eksperckie

Konsultacje ekspercki to indywidualne rozwiązanie pozwalające spersonalizować produkty Nova Praxis dopasowując je do potrzeb własnego przedsiębiorstwa. W ramach wsparcia istnieje możliwość modyfikacji zakupionych narzędzi, konfiguracji subskrybowanych oprogramowań do mapowania procesów, rozbudowy zakupionych repozytoriów procesów biznesowych lub zarządzania zmianą, ryzykiem oraz finansami wewnątrz organizacji. W ramach zakupionych konsultacji mają Państwo możliwość dokładnej weryfikacji czasu poświęconego na wybrany obszar wsparcia, a na koniec miesiąc klienci otrzymają raport podsumowujący ilość wykorzystanych godzin.

 
 

Usługa ekspercka, to unikalne rozwiązanie pozwalające swobodnie decydować klientom jak wykorzystać zakupione godziny  wsparcia naszych ekspertów.  Klient może zakupić dowolny produkt w naszym sklepie i jeżeli potrzebuje wsparcia  wystarczy skontaktować się z nami mailowo/ zoom/ telefon. Każda konsultacja zostanie rozliczona z zakupionej puli. Możemy ją wykorzystać np.: przy rozbudowie zakupionych map procesów, przy konsultacjach dotyczących użycia systemu Visual Paradgim czy oferowanych narzędzi.

Wsparcie dla naszych klientów zapewniamy  w dni robocze od 9:00-17:00. Naszą usługę ekspercką rozliczamy za każde rozpoczęte 30 min.

Na koniec każdego miesiąca pula godzin jest sumowana i za wykorzystane godziny wystawiana jest faktura, nie wykorzystane godziny przechodzą na kolejny miesiąc i tylko na 1 miesiąc. 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem +12 200 29 71 lub pod adresem e-mail: das@novapraxis.pl.

SZCZEGÓŁY ->

 

 

 

 

Wyświetlanie 1–9 z 27 wyników